Sve što naučite na Clown Collegeu

Škola klauna zvuči vraški.