Svaka loša stvar oko 2020., rangirano

Izazovi s kojima smo se susreli ove godine, od najmanje do najstrašnijih.

Konvencije o animeu zauvijek su promijenile kulturu. COVID bi ih mogao okončati

'2020. je bio jedini put koji smo ikad morali otkazati u svojoj 25+ godišnjoj povijesti.'