Skriveni stres odrastanja djeteta imigranata

Iako imigranti dolaze iz različitih sredina, postoje određeni stresori kojima su zajednička djeca imigranata rođena u SAD-u.