Jillian Michaels najveći je gubitnik

Trener održava na životu toksično, fatfobično nasljeđe 'Najvećeg gubitnika'.