Možete li si priuštiti život u Torontu

Zaboravite na štednju ako u najvećem kanadskom gradu živite s prihodom manjim od 45.000 USD