12 Organizacije za zaštitu okoliša koje doniraju vrijeme i novac za

Budući da su najugroženiji od nas prepušteni posudi nakon klimatske krize, zagovaračke skupine mogu pomoći u popunjavanju praznine koju su stvorili političari i tvrtke.