Testiran sam zbog demonskog posjeda

Demonski posjed je sličan visokom krvnom tlaku ili AIDS-u - ne znate svoj status dok se ne testirate.